close
تبلیغات در اینترنت
تصفیه نهایی آب در دستگاه تصفیه آب صنعتی

naslebartar

[Profile_About]

>منتشر شده در تاریخ <-PostDate->

تصفیه نهایی آب در دستگاه تصفیه آب صنعتی

 

تصفیه نهایی آب در دستگاه تصفیه آب صنعتی

تصفیه نهایی آب در دستگاه تصفیه آب صنعتی :: در طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی یکی از نکات بسیار حائز اهمیت توجه به کاربرد آب تولیدی می باشد.بسیاری از آب های تولیدی توسط دستگاه تصفیه آب صنعتی ، پس از تولید باید توسط فرایندهایی با نام تصفیه نهاییی جهت استفاده در مصارف خاص آماده شوند.

تصفیه نهایی آب در دستگاه تصفیه آب صنعتی چگونه صورت می گیرد ؟

در زیر به انواع روش های تصفیه آب نهایی در دستگاه تصفیه آب صنعتی اشاره می کنیم:

  • گاز زدائی : گاز زدائی آب تولیدی به جهت حذف گازهای محلول در آب مانند دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن صورت می گیرد.

از مهم ترین روش های گاز زدائی می توان به روش هوادهی (متداول ترین روش) و همچنین افزایش PH آب تصفیه شده اشاره کرد.

 

  • تنظیم PH : تنظیم PH در فرایند تصفیه نهایی به جهت حذف دی اکسید کربن و در نتیجه کاهش خاصیت خورندگی آب تولیدی صورت می گیرد.در بسیاری از صنایع و بویژه در مورد آب های مصرفی در دیگ های بخار ، توجه به تنظیم PH بر اساس فشار کاری دیگ یکی از مهم ترین عوامل در عملکرد دیگ های بخار و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن ها می باشد.
  • نمک زدائی : در بسیاری از موارد به دلیل شوری بسیار بالای آب ورودی و یا نیاز به آب با خلوص بسیار بالا ، لازم است که آب تولیدی توسط دستگاه تصفیه آب صنعتی نمک زدائی مجدد شود.

نمک زدایی (کاهش TDS) مجدد آب تصفیه شده از طریق روش های اسمز معکوس دوبل ، روش تبادل یونی و الکترودیالیز صورت می گیرد.

  • ضدعفونی : ضدعفونی آب تولیدی به جهت حذف میکروب های موجود در آب تصفیه شده انجام می شود.

از مهم ترین روش های ضدعفونی نهایی آب تولیدی در سیستم های صنعتی می توان به روش کلرزنی ، استفاده از اشعه فرابنفش (UV) و همچنین استفاده از دستگاه ازن ژنراتور اشاره کرد.

 

تصفیه نهایی آب در دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی RO |تصفیه آب صنعتی RO |قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی|دستگاه تصفیه آب خانگی |دستگاه تصفیه آب |تصفیه آب خانگی |تصفیه آب صنعتی |قیمت تصفیه آب خانگی